تنظیمات نرم افزار

تمامی اطلاعات و قابلیت های پر استفاده خود را ثبت نمایید.

پیغام های نرم افزار

پیغام های VIP را به صورت رایگان دریافت نمایید.

وضعیت خط

دریافت اطلاعات راجع به وضعیت خط.

معین مشترکین

نگهداری اطلاعات معین خود در نرم افزار.

حذف قبض چاپی

به راحتی وضعیت چاپ قبض خود را تغییر دهید.

جزییات قبض

به راحتی جزییات قبض خود را مشاهده نمایید.

ابزار آمار

آمار مصرف خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

پرداخت قبوض خدماتی

تمامی قبض ها را در یکجا پرداخت نمایید.

شارژ ADSL

حتی میتوانید ADSL خود را شارژ نمایید.

و قابلیت های بیشتر!

قابلیت های بیشتری را در به روز رسانی های نرم افزار دریافت کنید.

نرم افزار پیام

تمامی امکانات را یکجا داشته باشید.
Discounts
انواع آمارهای بصری
ریز مکالمات، گراف مصرف ...
مشاهده جزییات